Метою діяльності компанії AgroSolutions Company Ukraine (ТОВ «АГСОЛКО Україна») є підвищення ефективності Вашого бізнесу через забезпечення всіма складовими агротехнологій та матеріально-технічної бази, іншими словами – реалізація концепції One Stop Shop на основі професіоналізму, партнерства та взаємовигідної співпраці.